LPS De Driemaster
en samenwerking

SAMENWERKING

Een flink deel van onze leerlingen stroomt na groep 8 door naar het praktijkonderwijs. Om kennis te maken met deze vorm van vervolgonderwijs gaan kinderen van groep 8 na de voorjaarvakantie één dag per week naar LPS-school Het Kwadrant, een school voor praktijkonderwijs. Daar krijgen ze praktijklessen op de vier profielen van docenten van Het Kwadrant. Zo maken de kinderen naast de setting ook kennis met de vier profielen zodat ze straks makkelijker een profielkeuze kunnen maken. De overstap naar het praktijkonderwijs wordt zo gemakkelijker gemaakt voor de kinderen, maar ook voor de ouders, want hen nemen we hierin mee.

VERVOER

Veel leerlingen van de Driemaster maken vanwege de afstand tussen hun woonplaats en de school gebruik van taxivervoer. Ouders moeten dit vervoer zelf aanvragen in de gemeente waar zij woonachtig zijn. Na goedkeuring van de gemeente wordt de busmaatschappij ingelicht die vervolgens contact opnemen met de ouders om afspraken te maken over het halen en brengen. De gemeente neemt bij goedkeuring (een groot deel van) de kosten van het vervoer voor haar rekening.

VOORZIENINGEN EN PARTNERS

De Driemaster wil zoveel mogelijk gebruik maken van lokale organisaties om de verschillende interesses van de kinderen te prikkelen. Denk hierbij aan Special Heroes, MOC of Spado. Daarnaast hebben we nauw contact met het ALO, Cios en alle opleidingen voor bewegingsonderwijs zodat we regelmatig bijzondere en sportieve activiteiten hebben zoals een kabelbaan, trampolinespringen, boks- en judolessen en schaatsen of skeeleren. Niet voor niets zijn we volgens de Inspectie een voorbeeld op dit gebied!

Samen met onder andere JOIN, SDW, Trivers, Fysio Boz en het Centrum voor Jeugd en Gezin en in nauwe samenwerking met school, houden wij zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in West- Brabant. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind.

Vanuit het SDW zijn er drie ondersteuners die structureel op de Driemaster aanwezig zijn. Met speltherapie, muziektherapie, creatieve therapie en ambulante hulp ondersteunen zij kinderen met een beperking of een ontwikkelingsachterstand.

In ons schoolondersteuningsprofiel hebben wij in kaart gebracht wat wij aan mogelijkheden, grenzen en ambities hebben ten aanzien van de ondersteuning van leerlingen. Elke leerling is echter uniek, dus zullen we altijd per leerling nagaan welke onderwijsbehoeften de leerling heeft en of en hoe wij daaraan kunnen voldoen. Indien nodig kunnen wij voor extra ondersteuning een beroep doen op het Samenwerkingsverband Brabantse Wal.
Vanuit Samenwerkingsverband Brabantse Wal is een vaste gedragswetenschapper (psycholoog/orthopedagoog) verbonden aan onze school.