Informatie
en documenten
voor ouders

Belangrijke informatie

Naast alle inhoudelijke informatie, zetten we ook graag even alle praktische informatie op een rij, zoals school- en opvangtijden, vakanties en vrije dagen en onze regels rondom ziekte en verlof. Tevens kunt u hieronder onze schoolgids downloaden.

BASISSCHOOL DE DRIEMASTER

Locatie: Maaslaan 10, Bergen op Zoom
Telefoon: 0164 - 23 38 39
E-mail: dedriemaster@lpsnet.nl

Openingstijden:

Maandag: van 08.30 - 15.00 uur
Dinsdag: van 08.30 - 15.00 uur
Woensdag: van 08.30 - 12.30 uur
Donderdag: van 08.30 - 15.00 uur
Vrijdag: van 08.30 - 12.30 uur

Vakanties en vrije dagen:

Herfstvakantie: 25 - 29 oktober 2021
Kerstvakantie: 27 december 2021 - 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie: 28 februari - 04 februari 2022
Goede vrijdag: 15 april 2022
Tweede Paasdag: 18 april 2022
Meivakantie: 25 april - 6 mei 2022
Hemelvaart: 26 - 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag: 06 juni 2022
Zomervakantie: 25 juli - 4 september 2022

Studiedagen:

Vrijdag 24 september, woensdag 20 oktober, woensdag 12 januari, woensdag 2  februari,
donderdag 25 maart, vrijdag 26 maart, maandag 28 maart en maandag 23 mei.

Verlofaanvraag en ziekmelding:

Verlofaanvragen en ziekmeldingen gebeuren via Social Schools.

OVERBLIJVEN

Omdat de meeste kinderen met een bus naar school komen, blijven vrijwel alle kinderen over. Het overblijven gebeurt in de eigen klas met een groepsleerkracht (veelal de eigen leerkracht). Hiervoor is bewust gekozen omdat dit voor de kinderen het meest rust biedt.

De kinderen krijgen thee maar mogen uiteraard zelf ook wat te drinken mee nemen (m.u.v. energiedrankjes). We vragen u om uw kind een gezonde maaltijd en evt. gezond drinken mee te geven. Wij vinden dit wenselijk en zien dit als een waardevolle investering in de gezondheid van de kinderen voor nu en later als ze groot zijn.

De kosten van het overblijven zijn € 25,00 per kind per jaar. U ontvangt hiervoor in oktober een factuur.